Stworzyliśmy nasz Kodeks Etyczny, aby powiązać misję i wizję naszej firmy z podstawowymi dla nas wartościami: uczciwością, rzetelnością, prawością, lojalnością, szacunkiem i skutecznością wspomagającymi wewnętrzne i zewnętrzne relacje. Dostrzeganie sytuacji etycznie nagannych wymaga wrażliwości osobistej i społecznej, dlatego staramy się być otwartymi na wszelkie uwagi i sugestie naszych interesariuszy.

Przedstawione zasady postępowania są uniwersalne i do zastosowania na każdym stanowisku w naszej firmie.

Szanujemy każdego klienta
Kierujemy się zasadami uczciwości
Przywiązujemy wagę do moralności w biznesie
Odznaczamy się wysoką kulturą osobistą
Cieszymy się dobrą opinią w środowisku biznesowym i społecznym
W pracy stosujemy zasadę fair play
Dbamy o dobre imię własne oraz firmy
Mamy czas dla interesariuszy
Zabiegamy o prawidłowy rozwój firmy
Godnie reprezentujemy firmę

 
   
Mapa Strony   Polityka prywatności   RODO