Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) - z j. ang. CSR – Corporate Social Responsibility - to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii biznesowej dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według założeń CSR, bycie odpowiedzialnym oznacza nie tylko wypełnianie przez przedsiębiorstwa wszystkich wymogów formalnych oraz prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. W skutek tego wydatki na CRS należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

Poprzez uczestnictwo w programie "Rzetelny Kontrahent" przedsiębiorcy mogą aktywnie uczestniczyć w budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu w swoim otoczeniu.

Portal Corporate Social Responsibility Komisji Europejskiej

Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa
uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji)
jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania
jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów

 
   
Mapa Strony   Polityka prywatności   RODO