Regulamin programu Rzetelny Kontrahent

I. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać kodeksu etycznego programu Rzetelny Kontrahent.

II. Warunki współpracy:
1. prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski
2. przystąpienie do programu RK poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uregulowanie opłat związanych z udziałem w programie
3. pozytywna weryfikacja firmy przez zespół RK
4. wyrażenie zgody na zbieranie opinii o firmie oraz publikowanie ich na stronach RK
5. wyrażenie zgody na publikowanie danych dotyczących firmy:
    pełna nazwa
    adres siedziby
    NIP
    REGON
6. zobowiązanie się do aktualizacji udostępnionych danych
7. zobowiązanie się do umieszczenia banera programu na stronie internetowej, o ile takową posiada
8. uczestnik programu zyskuje prawo posługiwania się certyfikatem i banerem programu
9. uczestnik programu nie może przenieść na inny podmiot praw wynikających z udziału w programie.

III. Weryfikacja rzetelności firmy
1. Zasadnicza weryfikacja firmy następuje na etapie przystąpienia do programu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywna weryfikacja danych firmy, sytuacji finansowej i stosunków z kontrahentami.
2. W przypadku pozyskania negatywnych informacji dotyczących firm, które przystąpiły do programu, zespół RK może podjąć następujące kroki:
a) wystosowanie do kontrahenta prośby o wyjaśnienia do pozyskanych informacji
b) podjęcie się mediacji pomiędzy kontrahentami
c) wykluczenie z programu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku wykluczenia firmy z udziału w programie, firma może ponownie ubiegać się o przystąpienie do programu po upływie minimum trzech miesięcy od daty wykluczenia.

IV. Przetwarzanie danych
1. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych dotyczących ich firmy. Wyrażają zgodę na przesyłanie w formie tradycyjnej lub elektronicznej korespondencji, w tym komunikatów i materiałów marketingowych, przez zespół RK.
2. Dane kontrahentów nie będą udostępniane lub sprzedawane stronom trzecim z wyłączeniem danych publikowanych na stronie internetowej RK.


V. Czas trwania programu
1. Czas trwania programu jest nieograniczony
2. Kontrahent przystępuje do programu na okres jednego roku
3. Istnieje możliwość przedłużenia udziału w programie
4. W przypadku zmian w regulaminie uczestnik programu ma prawo odstąpić od udziału w programie ze skutkiem natychmiastowym w okresie 14 dni od otrzymania informacji o wprowadzeniu zmian.

VI. Zasady ceny promocyjnej

  1. Kwota ceny promocyjnej wynosi 100 zł netto / rok;
  2. Cena promocyjna przez okres dokładnie jednego roku;
  3. Do programu ceny promocyjnej można przystąpić tylko raz;
  4. Cena utrzymywania statusu Rzetelnego Kontrahenta po ukończeniu okresu promocyjnego będzie wynosić 150 zł netto / rok;

 
   
Mapa Strony   Polityka prywatności   RODO